Автомат сэлгэн залгагч Automatic Transfer Switch ATS Chint NXW5 63A
 1,540,000 Сагсанд хийх

Автомат сэлгэн залгагч Automatic Transfer Switch ATS Chint NXW5 63A

 1,540,000

Автомат сэлгэн залгагч Chint NXW5 63A

Манай инженеруудийн өөрсдийн угсарсан автомат сэлгэн залгагч бэлэн худалдаалагдаж байна.

Бид таны шаардлагын дагуу танай тоног төхөөрөмжинд тохирох автомат сэлгэн залгагч угсарч өгнө. Бид угсарсан төхөөрөмжинд баталгаа өгнө.