Цахилгаан үүсгүүр Saonon S150HC
 61,984,491 Сагсанд хийх

Цахилгаан үүсгүүр Saonon S150HC

 61,984,491

Цахилгаан үүсгүүр Saonon S150HC
Үндсэн хүчин чадал: 108kW, 135kVA
Нөөцийн хүчин чадал: 118kW, 148kVA 
Хөдөлгүүр: Cummins 6BTAA5.9-G2
Улаанбаатарт бэлэн худалдаалагдаж байна