Хөдөлгүүрийн хурд хянагч Knowtek Speed control unit 3044196

Хөдөлгүүрийн хурд хянагч Knowtek Speed control unit 3044196

 450,000

Хөдөлгүүрийн хурд хянагч Knowtek Speed control unit 3044196

Хөдөлгүүрийн хурд хянагч 3044196 нь түр зуурын ачааллын өөрчлөлтөд хурдан бөгөөд нарийн хариу үйлдэл үзүүлдэг.

Тохирох хөдөлгүүр: EFC3408324, DYNA2000, DYNA2500 гэх мэт

Улаанбаатарт бэлэн худалдаалагдаж байна