Цахилгаан тогтворжуулагч хянагч Automatic Voltage Regulator AVR R449

Цахилгаан тогтворжуулагч хянагч Automatic Voltage Regulator AVR R449

 550,000